İnsan Kaynakları

Kocaeli ilinde iki devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversiteler Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversiteleridir. Kocaeli Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2014 yılında TBMM kararı ile üniversite olarak Gebze Teknik Üniversitesi adını almıştır. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi önce MYO olarak kurulmuş olup, 2020 yılı itibariyle vakıf üniversitesi olarak hizmet vermektedir.

Kocaeli Üniversitesinde 4 enstitü, 19 fakülte, 16 MYO,  18 araştırma/uygulama merkezi bulunmaktadır. 2021-2022 yılları döneminde Üniversitede  1.304 doktora, 5.246 yüksek lisans, 36.511 lisans ve 19.680 önlisans olmak üzere 62.741 öğrenci bulunmaktadır. 2022 yılında üniversitede çalışmakta bulunan 354 profesör, 240 doçent, 451 doktor öğretim üyesi, 453 öğretim görevlisi ve 705 araştırma görevlisi olmak üzere 2.203 akademisyen bulunmaktadır (YÖK, 2022).

 

T

Daha çok ihtisas alanlarda ve lisansüstü programlarda faaliyet gösteren Gebze Teknik Üniversitesi, 5 fakülte ve 9 enstitü, 10 araştırma/uygulama merkezini bünyesinde bulundurmaktadır. 2021-2022 yılları döneminde Üniversite’de 731 doktora, 2.155 yüksek lisans, 36.129 lisans olmak üzere 9.015 öğrenci bulunmaktadır. 2022 yılında Üniversitede  119 profesör, 78 doçent, 120 doktor öğretim üyesi, 121 öğretim görevlisi ve 286 araştırma görevlisi olmak üzere 728 akademisyen çalışmaktadır (YÖK, 2022).

2020 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olmak üzere beş fakülte ile eğitim vermektedir. 2021-2022 yılı döneminde Üniversite’de 98 yüksek lisans, 446 lisans ve 2.952 önlisans olmak üzere 3.496 öğrenci bulunmaktadır. 2022 yılında Üniversitede 23 profesör, 4 doçent, 50 doktor öğretim üyesi, 25 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi olmak üzere 110 akademisyen çalışmaktadır (YÖK, 2022).

Kocaeli’de 2021-2022 öğretim yılı itibariyle Üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısının nüfusa oranı %3,7 seviyesindedir. Bu oranla ülke ortalamasının üzerinde yer alan Kocaeli, üniversitelerin kent ekonomisi ve sosyal hayatına önemli etkisinin olduğu bir ildir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan ÜNİ-VERİ kapsamında araştırmalarından yararlanılan Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği bünyesinde açıklanan CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi listesine göre Gebze Teknik Üniversitesi “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler sıralamasında ilk 10’da yer almaktadır.

Ayrıca TÜBİTAK tarafından yayınlanan “2021 Yılı Girişimci Ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçlarına” göre Gebze Teknik Üniversitesi 7. sırada ve Kocaeli Üniversitesi 28. sırada bulunmaktadır.