Yatırım Ortamı – Bilişim Vadisi

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (Bilişim Vadisi) kuruluşu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24 Mart 2011 tarihli ve 2074 sayılı yazısı üzerine, 4 Nisan 2011 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır. Muallimköy Teknopark’ın kurulacağı alan toplam 285 ha olup bu haliyle Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. 5 etaptan oluşan Teknoparkın ilk etabında üstyapı ve altyapı çalışmaları 2019 içerisinde tamamlanmıştır.

Bilişim Vadisinin, ulusal bir proje olarak ülkemizi yazılım ve bilişim alanında bir üst seviyeye çıkarması beklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Bilişim Vadisi, TÜSSİDE ile birlikte Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun kurularak ülkemizde açık kaynaklı yazılım geliştirilmesi ve bu alanda yetkinliğin artırılmasına yönelik çaba sarf etmektedir. Bilişim Vadisi, aynı zamanda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) merkezine ev sahipliği yapmaktadır. 

 TGB istatistikleri (Ağustos,2022):

 • Toplam Firma Sayısı: 314
 • Kuluçka Firma Sayısı: 100
 • Firmalarda Toplam Çalışan Sayısı: 23.262
 • Firmalarda Çalışan Ar-Ge Personeli Sayısı: 2.276
 • Firmalarda Çalışan Tasarım Personeli Sayısı: 45
 • Tamamlanan Proje Sayısı (Kuruluştan beri): 223
 • Devam Eden Proje Sayısı: 320

Ortaklar ve Paydaşlar

 • Türk Patent ve Marka Kurumu7
 • TÜBİTAK
 • TSE
 • TOSB
 • KOSGEB
 • İstanbul Ticaret Odası
 • Kocaeli Sanayi Odası
 • Kocaeli Ticaret Odası
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Gebze Ticaret Odası
 • İstanbul Sanayi Odası
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü