Yatırım Ortamı – Serbest Bölgeler

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

TEŞVİKLER
• Gelir, Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.
• Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır.

T

• KDV Muafiyeti
Türkiye’den serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı ihracat sayıldığından , söz konusu mallar ve hizmetler katma değer vergisinden muaftır.
• Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti
Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.”
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
Serbest Bölgeye giren mallar, gümrük vergisinden muaftır.
• Kar transferi imkanı
Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabii olmaksızın yurtdışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.
• KKDF Muafiyeti
Kabul kredili ithalatlarda uygulanan % 3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge için uygulanmaz.
• Ucuz Enerji Kullanımı
Serbest bölgelerde, elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı mümkündür.

KOSBAŞ
KOŞBAŞ Kocaeli Serbest Bölgesi 2001 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yatırımcılarına kapılarını açmıştır.
Toplam 798.000 m2 alan içerisinde kurulu,
Autoport Limanına 300 m,
Limaş İskelesine 1 km,
Köseköy Tren İstasyonu’na 7 km,
Kara yoluna 1,5 km,
Kurtköy Sabiha Gökçen Hava Limanına 60 km,
İstanbul’a 100 km mesafededir.

KOSBAŞ’ın Sunduğu Opsiyonlar
• Üretim ve Ticari Amaçlı Açık Alan -Arazi
• Kapalı Alan İşyeri / Özel Depo
• Açık Depolama Sahası
• Kapalı Alan Genel Depo
• Ofis Seçenekleri

MARMARA TEKNOKENT- TEKSEB

1992 yılında TÜBİTAK Gebze yerleşkesi içerisinde, TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak kurulan Marmara teknokent, Türkiye’nin yasa ile kurulmuş ilk teknokentlerinden bir tanesidir.Toplam 62 hektar alan sahip Marmara Teknokent’ in 25,73 hektarı “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”(TEKGEB) olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi” (TEKSEB) olarak yapılandırılmıştır.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara muhtelif destek ve avantajlarla ev sahipliği yapmaktadır.
• Yatırımcı Firmalar İçin Açık Alan
Kendi AR-GE tesislerini inşa etmek isteyen yatırımcı firmalar için minimum 1000 m2 ve altyapısı hazır olarak tahsis edilmektedir.
• 70-90-108 m2 Ofisler
4 Blok ve bir fuaye alanından oluşmakta olup, Ofis alanları modüler yapıdadır, firmaların ihtiyaçlarına göre ofis alanı oluşturulmaktadır.
Karayoluna 2 km,
Sabiha Gökçen Havalimanına 15 km
Demiryoluna 5 km
Limanlara 5 km mesafededir.